Feed

Klubbens økonomi

EGIF Tennis

 

Klubbens økonomi i hovedtal

 

 

 

i tkr.

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Omsætning

 115

165

205

209

232

209 270

Overskud

2,5

27

3

5

3

3 8

Samlede aktiver

  1.088 

1.088

1.106

1.146

1.163

1.198 1.272

Egenkapital

1.042

1.070

1.073

1.078

1.081

1.084 1.158

Likvider i alt

 218

218

235

276

293

329 402

Investeringsreserver

0

 0

 33 68 82 114 180

Antal medlemmer

146

170

190

208

213

207 253