Feed

Referat 2021

 

Generalforsamlingen 2021

er som i 2020 gennemført virtuelt og beslutninger vedtaget jf. den udsendte dagsorden med forslag, som ingen har haft indvendinger imod. Bestyrelsens nye sammensætning med opgaver og ansvarsområder fremgår andetssteds på hjemmesiden.

Hans Martin Brøndum,
formand